Vrijdag 15 jannewaori 2021
Deurdat het Covid-19 virus nog aal rondspookt, bint alle veurdrachten eerst aofzèegd met de hoop, dat dat laoter in het jaor nog deurgang kan vinden. Dat is veureerst aofwaachten.

Halbe Hageman en ik mugt vanaof december veurig jaor een stuk in De Boerhoorn, het blad van de historische vereniging zetten. Dat mag wat van oonszölf wezen, maor ok van aander Nörger schrievers. Mooi, dat ook daor aandacht is veur oonze mooie streektaol.

Maondag 11 mei 2020
Vanaof de volgende maond mag ik derveur zörgen, dat der eenmaol in de dree week een Moi Noordenveld in De Krant vuld wordt. Dat do ik saomen met het schrieverscollectief. 

Het Huus van de Taol zet in april 2020 alle daogen een filmpie op Facebook 'De schriever les veur'. 
Mien gedicht 'Stil'  en het kinderverhaoltie 'Frederik en Annechien' kwamen veurbij. Daor heb ik veul mooie reacties op had! Nou ok onder dezölfde titel ('De schriever les veur') op YouTube.

Dunnerdag 9 jannewaori 2020
Ik mug veurdraogen op de Neijaorsvisite van de Historische Vereniging Norch. 
Hartstikke mooi um te doon. 
Nao aofloop kreeg ik een prachtige bos blomen en veul complimenties!