Vrijdag 23 december 2022

Weeromkieken op het aofgelopen jaor:
Veer stukkies in de Norger Courant  alweer. Ik heb der aordigheid in en krieg overal mooie reacties van lezers. 'Ankommend jaor maor mooi met deurgaon!' zee van de week nog een tegen mij. Daor gao ik mien bèest veur doon.

Moi Noordenveld in De Krant geit ok deur. Alle schrievers op één nao wilt daor weer an metwaarken. Dat is veur elk twee of dree maol een stukkie schrieven. Dat moet lukken!
Saomen met Halbe Hageman gaot we weer deur in De Boerhoorn. Mooi om dat met 'n beiden te doon. We bedèenkt een thema, zodat 't aal mooi bij mekaor past.
De schriefclub van Het Huus van de Taol is in een nei jassie goten. We komt niet meer aale maonden een aovend bij mekaor, maor we zit nou met de heule club dreemaol een heule zaoterdag in Linde. Deur zeekte he'k de eerste maol mist. Ik hoop der ankommende jannewaori bij te wezen.
Tussendeur nog mien opleiding vwo Nederlands afmaokt met een hartstikke mooie cieferliest! Ik bin trots op mijzölf!
Ik mug dit jaor veurdraogen bij verscheiden vrouwenverenigingen en netuurlijk veurlezen op de scholen in de Meertmaond Streektaolmaond! Dat vin'k alle keren weer hartstikke mooi om te doon!
Drok an de gang wèest met het Drèents, met het schrieven, met het veurdraogen!
Van mij mag 't in 2023 wel zo deurgaon!

Allemaol veul heil en zegen in 't neie jaor!


Woensdag 14 september 2022

Vanaof dizze week mag ik alle veer week een stukkie in de Norger Courant schrieven. Ik neum het "Bij Henderkien an de koffietaofel". Ik vind het een oetdaoging, maor wel een mooie!

Maondag 25 oktober 2021

Zundag 17 oktober was der veur 't eerst in anderhalf jaor tied weer een Taal an taofel in Dwingel en ik much daor wat van mien gedichten veurdraogen. De zaol was niet heulemaol vuld, maor der waren toch zu'n dikke virtig gasten. Ik vun 't weer hartstikke mooi um te doon!

Maondag 13 september 2021

Nou de strenge Corona-regels sinds een tiedtie stuk veur stuk weer  terugdraaid bint, kunt der ok weer wat bijeenkomsten plaortsvinden. Zo much ik op 1 september veurdraogen veur de vrouwenvereniging van Een. Het was een klein, maor gezellig cluppie. Mooi dat 't weer kun!
Ok was der dit jaor weer een Kunstwark in 't park in 't Ogeveine. Saomen met Yvonne Bijl-Hooijer much ik daor een heule dag Drèents praoten, oonze bookies verkopen en netuurlijk het Drèents promoten (echt een Drèents woord :-) ). 

Vrijdag 15 jannewaori 2021

Deurdat het Covid-19 virus nog aal rondspookt, bint alle veurdrachten eerst aofzèegd met de hoop, dat dat laoter in het jaor nog deurgang kan vinden. Dat is veureerst aofwaachten.