Mam

een aovend met vrienden
koffie, borrel, lach en praot 
haalf één naor hoes
rozig van de advecaot
 
ze kwam niet thoes, der 
kwam een naacht van hoop,
waorin oonze lèeste tied
veurbij vloog en kroop
 
oons hopen veraanderde
in plek daorvan kwam vrezen
blieven of laoten gaon
zij kun allent verlezen
 
wij leuten heur, die oons
op de wereld braacht,
in leefde gaon in 
die körte, lange naacht.

Henderkien, febrewaori 2022


***************************
De boerderij, die woont in mij
 Twentig jaor laoter
 
Verscholen aachter een wal van takken,
 hoge bomen en bluiende vlier,
 daor steit een grote boerderij.
 Het is niet mien eigen thoes,
 maor toch herken ik alles hier.

De boerderij is niet veraanderd,
de roeten bint ok nou niet schoon.
Daor wor ik slim bliede van, want
 vroger he'k ze eenmaol wassen,
 maor schoon was niet gewoon.

In het hoes hangt nog dezölfde geur.  
 Ik snoef het op en ruuk het drekt,
 het is de geur van leefde en geluk,
 die deep in mij geveulens van
 waarmte, gebörgenheid opwekt.

Daor onder 't reeten dak en
 aachter de ongewassen roeten,
 daor was mien tweede thoes.
 Mien geluk von ik daor binnen,
 verdreet en zörgen bleven boeten.

Ik woonde niet
 daor in die boerderij,
 maor dat aole, reetgedekte hoes
 von sinds mien tienertied
 een waarm onderdak in mij.

Henderkien, juli 2021

********************
26-12-1925   -   05-12-2010

De vaarf verlös heur kleur
’t Holt vergeit zo staodigan
maor wollig zaacht, greun mos
omaarmt  de klompen van mien pap 
met leefde
Staarke zwaartbehaorde aarms
hebt oons aaid omaarmd
met leefde
Ik herinner mien pap
met leefde 
 
Henderkien, december 2020

**************************

 Ik dèenk dat veul Nörgers het volgende net zo veult.

Thoeskommen 
 
'n Dag het laand in,
 sums 'n klein eèndtie,
 sums veul wieder,
 maor aaltied koj weerom
 naor hoes en aj dan
 riedt deur dat aole oerbos,
 waor die grote wachters 
 van 't Nörgerholt
 je verwelkomt,
 dan weej dat daoraachter, 
 aachter die poort van greun,
 joen veilige thoes is. 


Henderkien, september 2020

***************************

Zummeraovend op de hei
Zunnestraolen beschient 
 de sangbluiende hei
 Der fladdert vlinders en
 um mien heufd zoemt een bij

Deur ‘t heidevèeld slingert 
 as een slang een zaandpad
 Ik laot de haand lös
 van hum die ik zo leef had
 Ik vertel hum dat 't good is,
 dat hij heul speciaol is veur mij
 Hij knikt, hij wet dat ja wel en
 dan lop hij over 't zaandpad deur de hei

Veurzichtig, met kleine stappies
 aal even stil blieven staon,
 zee ik hum meter veur meter
 langzaom bij mij vandaon gaon

Bij een boom draait e zich om
 gef een kushaandtie en
 zwaait nog een keer naor mij
 Dan wordt het beeld waozig, verdwient
 Ik zee weer de sangbluiende hei
 waor de zun nog aal schient
 waor nog vlinders fladdert en

 um mien heufd zoemt nog aal die bij

Henderkien, februwaori 2020

*************************** 

Het volgende gedicht geit over kedaovers bij de weg. 
Ik wil der even bij zeggen dat dit gien verwiet is an de boer. 
Het is gewoon zoas 't geit, zoas dat aofpraot is met de ophaoldeenst. 
Hij zal der verdreet van hebben as daor een beest van hum lig, 
maor 't döt mij ok aaid wat as ik een liggen zee.


De lèeste reis

daor lig ie dan
 bedekt 
 deur een stuk plastic
 laangs de kaant 

 van de weg
 te waachten 

 op je lèeste reis

ooit 
 wör ie as kalfie 
 geboren op de boerderij
 boer bliede, boerin bliede
 je wör groter
 kreeg zölf kalfies
 boer bliede, boerin bliede
 wör melkkoe
 gaf jaorenlang melk
 doezenden liters
 boer bliede, boerin bliede

En nou, nou lig ie daor
 bedekt 
 deur een stuk plastic
 laangs de kaant 
 van de weg
 te waachten
 op je lèeste reis
 
Henderkien, oktober 2019 


**********************


Met toestemming vertaold naor 'De hand van mijn vader' 
van Armand Van Assche uit 'De zee is een orkest' 1978. 
 (Uitgeverij Altiora Averbode, België)

De haand van mien pap
 
An de boetenkaant 
 is de haand van mien pap 
 een polderlaand 
 met riet en pompedoezen
 blauw zwollen beekies
 en hier en daor, verstrooid, 
 wat zunneblomen.

 Aan de binnenkaant 
 is de haand van mien pap
 een stafkaort 
 met snelwegen 
 en wandelpaoden. 
 Ik vin der altied 
 de weg op 
 naar hoes.
 
Henderkien, mei 2019    


******************
De appelhof 
 
zes uur in de mörgen 
dauw lig zwaor 
over de appelhof 
 
opa lop tusschen 
de volle appelboompies 
dèenkt allén an oma 
traonen rolt 
over zien 
rimpelige wangen 
 
en dauwdruppels 
hangt an 
de rooie wangen 
van de Goldrenetten 
 
wel maokt dit jaor 
de appelmoes 
en de appeltaort? 

 
Henderkien, september 2019
Schreven veur de Appeldag in Gelselaar

 
***************************

Vanneis geboren 
 
leefste, allerleefste 
help mij deur de naacht 
help mij deur dizze duustere, 
allerduusterste naacht 
 
hol mij vaast 
slao joen aarms om mij hèen en 
hol mij heul stief vaast 
 
tot de schimmen gaot vervaogen 
het weer begunt te daogen 
 
ik bin mijzölf in ’t duuster 
heulemaol verloren 
maor as de daogeraod 
zaacht begunt te gloren 
wor ik langzaom weer 
 vanneis geboren 

Henderkien, februwaori 2019

****************************

 Opdraacht is: Gebruuk dizze zin oet een gedicht van Rieks Siebering in een eigen gedicht:  
..... Ie reist as een golf zunder kust zunder kaant .....
Ik maokte dervan: 
  
Joen zee, joen hemel 
 
Jij wol naor zee
niet naor de hemel
en nou reis ie
as een golf
zunder kust
zunder kaant
 
Sums as een klein golfie
kabbelnd en drievend 
op een zaachte zudenwind,
dan as een hoge golf
springend en dukend 
 op een norse noordenwind
 
Sums as een schoemkop
wild tekeergaond 
op een woeste westenwind,
dan as een roller
vluchtend veur
een oethaolige oostenwind
 
Jij wol naor zee
dat was jóen hemel
en nou reis ie
as een golf
zunder kust
zunder kaant 

Henderkien, november 2018


**************************
Eerappelblössem  
 
Fiene regendruppies 
bedrieft de leefde 
met de tere bloompies, 
streelt heur bladties zaacht 
 
De wit en roze praacht 
opent zich, nemp en gef 
 
En op het hoogtepunt 
bezwangert heur leefdesspel 
de lucht met 
het onweerstaonbaore parfum 
van de eerappelblössem 

Henderkien, juni  2018


*********************
Oma en oons wicht  
 
Oma meuk zuch zörgen
 Vreug oons wel honderd maol
 'Hef ze al verkeren?'
 Wij zeden nee, aal maor weer
 Hetzölfde verhaol
 Maor dan, ineens, is hij daor
 Hij, die de ogen van ‘t wicht
 Doon straolen as ze
 Over hom prat, elke keer
 Maor nou, nou is oma 't vergeten
 En vrag ze 't oons nooit meer     
 
Henderkien, november 2017

**************************
Regenboog as verbindingsbrug
 
Hee pap, as jij daorboven nou ies zörgt
 Veur ‘n beste regenbui
 En mam, as jij daorboven nou ies zörgt
 Veur ‘n straolende zun
 
Dan kwam der misschien wel
 Een heule mooie regenboog
 En gung ik naor boven, even op de koffie
 Wat zul het mooi weden as dat kun 
 
Henderkien, april 2017 
Oet ‘Mien kiek op de wereld’ (2018)


*********************
Cocon van leefde 

 

Ik lig te waachten in mien berre
 Tot jij zegt 'Ik kom der an'
 Zoda'k weer mooi
 In joen aarms slaopen kan 
 
En as wij dan zo liggen
 Met joen aarms om mij hèen
 Joen been over mien benen
 Bin ik thoes, veul ik mij 'zen' 
 
Veiliger kan ik mij niet veulen
 Omhult deur kraacht en toch zo zaacht
 In zu'n cocon van leefde
 Wil ik heul graog weden, elke naacht   


 Henderkien, oktober 2016

Oet  ‘Mien kiek op de wereld’ (2018)

************************
Ik bin …..

 

Ik bin van ’t plattelaand
 Van de kapper in het dörp

 Van dörpse nörmen en weerden
 Van tradities, aolde gewoontes

 Van leefde veur mèensch, dier en plant
 Van ‘leven is leefde’
 
 Van leefde veur taol, lezen en schrieven
 Van leefde veur meziek, luustern en zingen
 Van schilderijen, kieken en bewondern

 Van traonen van verdreet, maor ok 
 Van traonen van het lachen

 Van aans dèenken as aandern
 Ik bin aans as aandern vaok dèenken. 
 
Henderkien, mei 2016  
Oet ‘Leven is leefde’ (2016)